Chefs Culinar

Har ett internt system av lastbärare och emballage för många av våra produkter. Utöver dessa system är vi även anslutna till FTI, Svensk Glasåtervinning samt Svenska Retursytem