CSR
Vi arbetar främst med 4 huvudområden inom Corporate Social Responsibility:

  • Miljö
  • Socialt ansvar
  • Medarbetare
  • Samhällsengagemang

Det är alla områden som är relaterade till vår verksamhet och som ligger nära våra värderingar och affärsprinciper.  Vi önskar utveckla en ökad öppenhet, hållbarhet och ansvar som vi arbetar med genom mål, interna processer och policy

CSR policy
En integrerad del av CSR policy är att vi antar oss ett socialt ansvar. Det innefattar bland annat ett tätt samarbete med de offentliga myndigheterna i förhållande till arbetsträning och etableringsinsatser.
Vi etablerar tjänster för personer med särskilda behov för att stödja en infasning på arbetsmarknaden.

Miljö
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att vi, men även våra leverantörer och kunder, skall minska vår gemensamma miljöpåverkan.

Vi använder oss i största möjliga mån av återbrukbara förpackningsslag, ett exempel på det är våra egna plastbackar där varorna kan transporteras på ett säkert sätt för att efter användning tvättas igen innan de kan användas på nytt.

Medarbetare
Vi har en gemensam och tydlig målinriktning om att vi som verksamhet skall visa stor respekt för varje individ och med plats för mångfald. Allas plats är viktig för att nå målet och vi skall respektera varandra och varandras arbetsuppgifter.

Samhällsengagemang
Vi försöker kontinuerligt tillgodose välgörenhetsorganisationer med åtgärder som donationer av mat till välgörenhet.

Matsvinn
Vi sätter upp mål att reducera matsvinn och utarbetar handlingsplaner för området. Vi deltar som medemmar av intressentgruppen i arbetet kring "Food loop systems" och "Minska matsvinnet tillsammans" med aktörer som Sysav Utvecklings AB, Malmö Kommun samt Cleantech Tipp.