Hållbarhet

Vi delar alla ansvaret att använda jordens resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är inte något som sker över en natt men vi skall alltid, i alla beslut, ha med hållbarhetstanken i vårt beslutsfattande. Vi vet att matproduktion har en relativt sett stor klimatpåverkan vilket innebär att alla som är aktiva i branschen har ett särskilt ansvar att arbeta mot minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet. Vi skall varje dag ta små- eller helst stora steg mot ökad effektivisering av de resurser vi förbrukar samt ständigt ifrågasätta vårt handlande ur hållbarhetsperspektivet.