Certifieringar 

Vi är IFS-, MSC-, ASC-, EKO-, och ISO 14001-certifierade och vill hjälpa till att stärka banden mellan producent och dig som kund.

 

IFS certifiering

IFS (International Featured Standard) är ett ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet som kontrolleras av en oberoende part. Genom att vi inför och upprätthåller strikta rutiner för säkerhet och hantering av livsmedel kan våra kunder vara trygga med att en hög kvalitet bibehålls genom hela leveranskedjan.

 

MSC certifiering

MSC (Marine Stewardship Counsil) är en global organisation som samarbetar med fiskeindustrin, forskare, natur- och miljöorganisationer och allmänheten för att lösa problemen med bland annat överfiske.
Vi främjar ett hållbart fiske och marknadsför MSC-märkta artiklar.
Vår standard är baserad på tre kärnprinciper:

  • Hållbart fiskbestånd

  • Bevarande av ekosystemet som fisket är beroende av

  • En effektiv och ansvarsfull hantering

 

ASC certifiering

ASC (Aquaculture Stewardship Counsil) är en global organisation som bl.a. samarbetar med producenter för odlad fisk- och skaldjur, livsmedelsverksamheter, forskare och konsumenter för att:

  • Känna till och belöna ansvarsfullt vattenbruk genom ASC certifieringsprogrammet

  • Stärka miljö- och sociala aspekter vid handel av odlade fisk- och skaldjursprodukter

  • Bidra till att leda marknaden mot ökad hållbarhet

 

EKO certifiering

Genom oberoende kontrollorgan blir vi årligen kontrollerade gällande vår hantering av ekologiska varor. De ekologiska varorna hanteras i en särskild process för att säkerställa att handhavande, försäljning och marknadsföring av varorna sker på ett korrekt sätt.

 

ISO certifiering

Vi har hela tiden vår miljöpåverkan under kontroll och arbetar ständigt för att minska den.
Av samma anledning har vi utvecklat en miljöpolicy och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001-standarden. Systemet bidrar bland annat till att minska våra koldioxidutsläpp vid kylning, distribution och avfallsförhållanden.

 

Sweden Green Building Council

Vår byggnad är certifierad som Miljöbyggnad på nivå SILVER av Sweden Green Building Council. Indikatorn ”Energi” är vi extra stolta över då vi har fått GULD både för energianvändningen och för andel förnybar energi.