Livsmedelssäkerhet

Trygghet är en gemensam nämnare för vårt samarbete med våra kunder och livsmedelssäkerheten har högsta prioritet hos oss.

Det är vår politik att våra kunder kan lita på att alla våra leveranser alltid är i sin ordning, dvs. rätt artikel och mängd, bästa kvalitet, leverans till rätt ställe vid överenskommen tid och med livsmedelssäkerheten på högsta nivå.

Vi har en tät dialog med våra kontrollmyndigheter och där vi finner det nödvänligt lägger vi till interna procedurer som tar kvaliteten och säkerheten ett steg längre.